Er zijn meerdere mogelijkheden om uw zorg te financieren. In onze vorige blog: ‘hoe financier ik mijn zorgbehoefte’ hebben we twee vormen uitgelicht namelijk: Zorg in Natura (ZIN) en particuliere zorg. In deze blog gaan we dieper in op de vraag: Hoe regel ik zorg met mijn PGB? Ook vertellen we de voor- en nadelen.

Wat is een persoonsgebonden budget (PGB)?

Een persoonsgebonden budget is een geldbedrag waarmee u zelf zorg kunt inkopen. U zoekt zelf uw zorgverlener uit, sluit een contract, maakt een planning en regelt de betalingen. U heeft de regie over uw eigen zorg. Het absolute voordeel is dat u veel keuzevrijheid heeft.

Naast dit voordeel brengt het ook veel verantwoordelijkheid met zich mee. Er moet aangetoond worden dat u zelf de zorg kan regelen en u moet laten zien hoe uw PGB besteed wordt. Hiervoor wordt een uitgebreide administratie bijgehouden.

In de meeste gevallen bent u niet instaat deze administratie bij te houden of bent u als mantelzorger al druk genoeg. Hiervoor kunt u altijd een mantelzorgmakelaar inschakelen. Zij hebben veel ervaring op het gebied van zorg en welzijn en kunnen het PGB voor u aanvragen. De mantelzorgmakelaar maakt samen met u een plan van aanpak en ondersteunt u hierbij waar nodig. Nachtzusters heeft nauw contact met mantelzorgmakelaars, wij kijken graag met u mee wie er bij u past.

Hoe kunt u een PGB aanvragen?

Iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft kan een PGB toegewezen krijgen. Er zijn meerdere mogelijkheden om een PGB aan te vragen namelijk:

Wet langdurige zorg (Wlz)

Dit is bedoeld voor mensen die voortdurend (intensieve) zorg nodig hebben in de nabije omgeving, bijvoorbeeld thuis. Door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) wordt onderzocht of u recht heeft op zorg. Het CIZ geeft een indicatie af of iemand wel of geen recht heeft op zorg en stuurt dit naar het zorgkantoor. Het zorgkantoor regelt vervolgens de toekenning van het Wlz-PGB.

Zorgverzekeringswet (Zvw)

Dit is voor mensen die langer dan een jaar verzorging of verpleging nodig hebben. Ook voor palliatieve terminale zorg en medisch specialistische zorg kun je een PGB aanvragen via uw zorgverzekeraar.

Hoe regel ik zorg met mijn PGB?

Als uw PGB aanvraag is goedgekeurd dan krijgt u een toekenningsbeschikking. Hierin staat de hoogte van uw budget. Als dit geregeld is dan kunt u de volgende stappen nemen:

  • U sluit een overeenkomst af met Nachtzusters. Er worden afspraken gemaakt over de inhoud van de zorg, de tijden waarop u zorg krijgt en de vergoeding die u hiervoor betaald.
  • De facturen dient u in bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden.